De wettelijke garantie is van toepassing op alle artikelen die u bij ons koopt. Wettelijke garantie houdt in dat een product is of moet doen wat de consument redelijkerwijs mag verwachten. Op sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

Waar dien ik mijn garantieaanvraag in?

Als online marktplaats die niets rechtstreeks verkoopt, raden we aan rechtstreeks contact op te nemen met de verkoper:

  • Ga naar de gerelateerde productpagina, klik op de winkelnaam van de verkoper en gebruik vervolgens de directe contactgegevens en bel/e-mail de verkoper direct. Als je meer ondersteuning nodig hebt, neem dan contact met ons op via customercare@newhabitz.com.

Terugtrekken uit contract

Je hebt het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je de goederen hebt ontvangen van een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dien je ons door middel van een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van de herroeping van de overeenkomst. Je kunt gebruik maken van het modelformulier voor herroeping (modelformulier_ intrekking.pdf) hiervoor, maar je bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de intrekking
Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot dan toe hebt gedaan, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten als gevolg van je keuze voor een andere bezorgmethode dan de door ons aangeboden standaardlevering), onverwijld terug. en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat we op de hoogte zijn gesteld van je beslissing om ons terug te trekken.

Wanneer je slechts een deel van je bestelling retourneert, worden de verzendkosten niet gerestitueerd. Wij betalen je terug met dezelfde betaalmethode waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt gedaan, tenzij je uitdrukkelijk anders hebt ingestemd; er worden in ieder geval geen vergoedingen bij u in rekening gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang wat zich het eerst voordoet.

Je dient de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen, maar in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je ons op de hoogte hebt gesteld van jouw beslissing om de overeenkomst te herroepen. De deadline wordt gehaald als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Je draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

Retourneer het product naar de verkoper. Adresgegevens van onze verkopers vindt je via:

Ga naar de gerelateerde productpagina, klik op de naam van de verkoper en klik vervolgens op de knop 'Aanvragen' of bel/e-mail de verkoper direct. De openstaande vragen vind je via je persoonlijke account.

U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is voor hun aard, kenmerken en werking van de goederen.

Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). U kunt uw klacht ook voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).”

Als je meer ondersteuning nodig hebt, neem dan contact met ons op via customercare@newhabitz.com.

nl_NL

Menu